דרישה לפיצויים בגין התלקחות רכב שגרמה לפגיעה בהולך רגל